Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
Kanał 10

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 listopada 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

 1. stwierdzenie quorum
 2. przedstawienie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim.

 1. wprowadzenie do tematu - Dyrektor MGZUO
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/199/2017

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy.

 1. wprowadzenie do tematu - Dyrektor MGZUO
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/200/2017

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

 1. wprowadzenie do tematu - Dyrektor MGZUO
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/201/2017

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim.

 1. wprowadzenie do tematu - Dyrektor MGZUO
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/202/2017

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

 1. wprowadzenie do tematu - Burmistrz
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/203/2017

10. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.

 1. wprowadzenie do tematu - Skarbnik
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/204/2017

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017-2027.

 1. wprowadzenie do tematu - Skarbnik
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/205/2017

12. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.

 1. wprowadzenie do tematu - Skarbnik
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/206/2017

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2018-2022.

 1. wprowadzenie do tematu - Kierownik Referatu RGIiGK
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/207/2017

14. Uchylenie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.

 1. wprowadzenie do tematu - Kierownik Referatu RGIiGK
 2. dyskusja
 3. podjęcie uchwały Nr XXXIII/208/2017

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania.

 1. wprowadzenie do tematu - Skarbnik
  dyskusja
  podjęcie uchwały Nr XXXIII/209/2017

16. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

17. Odpowiedź na interpelacje.

18. Zapytania i wolne wnioski.

Kazimierz Warylak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top