TVP3 Bydgoszcz / Kanał 10

W ramach realizacji projektu pn. "Razem samodzielni" oddano dzisiaj (23.11) 2 mieszkania chronione dla 9 seniorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Głównym celem projektu jest realizacja programu wsparcia i usamodzielniania dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości osób starszych. Na czas trwania projektu mieszkańcy zwolnieni są z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

Projekt mieszkań chronionych składał się z dwóch etapów. W skład pierwszego etapu projektu dot. adaptacji pomieszczeń pozostałych po Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety w ramach którego powstały 2 mieszkania dla 9 seniorów weszły pokoje, aneksy kuchenne i łazienki. Do dyspozycji uczestników projektu jest jadalnia z pełni wyposażoną kuchnią. Zadanie w ramach pierwszego etapu zostało zrealizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt tego zadania wyniósł 314 769,62 zł. 

Drugi etap to realizacja projektu pn. "Razem samodzielni" w mieszkaniach chronionych, które polega na wsparciu i opiece osób starszych w 2 mieszkaniach chronionych. 

Mieszkania chronione są alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy. Przeznaczone są dla osób, które:

- ukończyły 65 rok życia,

- są mieszkańcami powiatu sępoleńskiego,

- znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej,

- oczekują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,

- nie wymagają całodobowych usług.

Celem zadania jest pomoc seniorom w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych i życiowych. Pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i rehabilitacja. 

Realizacja zadania rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. i trwać będzie do 31 sierpnia 2020 r. Przez ten cały okres pobyt seniorów w mieszkaniach chronionych będzie całkowicie bezpłatny. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a łączny koszt projektu wyniósł 756 554,28 zł.

red

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top