Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

W czwartek, 27 czerwca br., w sali posiedzeń kamieńskiego magistratu odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:
a/ stwierdzenie quorum
b/ przedstawienie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński.
a/ wprowadzenie do tematu – Komendant Powiatowy Policji
b/ dyskusja

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.
a/ wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/61/2019

6. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.
a/ wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/62/2019

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu.
a/ wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/63/2019

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
a/ wprowadzenie do tematu – Skarbnik
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/64/2019

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
a/ wprowadzenie do tematu – Burmistrz
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/65/2019

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
a/ wprowadzenie do tematu – Burmistrz
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/66/2019

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Tucholi.
a/ wprowadzenie do tematu – Przewodniczący Rady Miejskiej
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/67/2019

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dąbrówki.
a/ wprowadzenie do tematu – Przewodniczący Rady Miejskiej
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/68/2019

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.
a/ wprowadzenie do tematu – Przewodniczący Rady Miejskiej
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/69/2019

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.
a/ wprowadzenie do tematu – Przewodniczący Rady Miejskiej
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały Nr IX/70/2019

15. Informacje i komunikaty.

16. Zamknięcie obrad sesji.

red

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top