Kanał 10

26 stycznia 2018 r. (piątek) w sali Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad:

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart przedstawił informację o czynnościach w okresie między sesjami. Następnie Starosta - Jarosław Tadych przedstawił sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

W kolejnym punkcie Pani Irena Miczko - Inspektor Zarządzania Kryzysowego przedstawiła informację z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego;

Następnie rada wysłuchała sprawozdania z prac stałych Komisji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w roku 2017:

W następnym punkcie rada podjęła jednogłośnie uchwały w sprawach:

  1. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2018 r.,
  2. przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim,
  3. uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku,
  4. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2020,

Na koniec Starosta udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, a Pani W. Wołoszyn-Spirka złożyła wniosek formalny o powołanie komisji ds. CAPOW, który to wniosek przeszedł formalnie stosunkiem głosów 9 - "za"; 5 "przeciw" przy 2 "wstrzymujących się".

Powiat Sępólno

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top