Kanał 10

Dnia 28 grudnia 2017 roku o godz. 09:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. W trakcie posiedzenia Rada Powiatu przyjęła informację Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie międzysesyjnym a także sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

Podczas obrad Rada Powiatu Sępoleńskiego podjęła uchwały w sprawach:

  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027 - Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.
  • uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018 - Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.
  • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2018 r.,
  • zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2018 rok,
  • przekazania do załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,
  • zmiany uchwały w sprawie wysokości diet przysługującym radnym ,
  • ustalenia wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r ,
  • zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
red

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top